Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

mrsjuliette
9669 2c39
mrsjuliette
1846 f82a
Reposted fromrol rol viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Reposted fromvith vith viaiammistake iammistake
mrsjuliette
5204 5623 500
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny viaiammistake iammistake
mrsjuliette
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viazanetaqueell zanetaqueell

February 10 2019

mrsjuliette
Wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy mieć wybór, aż okazuje się, że nie mamy już więcej możliwości i chcemy już tylko cofnąć czas.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaiammistake iammistake
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viaiammistake iammistake
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiammistake iammistake

October 02 2018

mrsjuliette
To, że ktoś nie może czegoś powiedzieć, nie znaczy, że nie chce...
— Chirurdzy
Reposted frompensieve pensieve viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Im więcej czasu minie, tym bardziej prawda zaboli. 
— White collar.
Reposted fromtroubles troubles viaiammistake iammistake
mrsjuliette
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaiammistake iammistake
mrsjuliette
W ludzkiej naturze leży pożądać czegoś, czego nie można mieć.
— Cherrie Lynn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viaiammistake iammistake

May 25 2018

mrsjuliette
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaiammistake iammistake

May 21 2018

mrsjuliette
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaiammistake iammistake

May 19 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl