Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

mrsjuliette
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viaiammistake iammistake
mrsjuliette
3217 2c7d
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
mrsjuliette
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
mrsjuliette
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaiammistake iammistake
mrsjuliette
mrsjuliette
4704 2038

February 14 2019

mrsjuliette

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

February 13 2019

mrsjuliette
8826 fb79 500
mrsjuliette
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake

February 12 2019

mrsjuliette
7075 c12d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
mrsjuliette
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued

February 11 2019

mrsjuliette

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem. 

— Barbara Rosiek – Pamiętnik narkomanki
mrsjuliette
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
mrsjuliette
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
mrsjuliette
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viawiks wiks
mrsjuliette
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl