Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

mrsjuliette
mrsjuliette
mrsjuliette
5452 ece0 500
mrsjuliette
mrsjuliette
3582 d654
mrsjuliette
0001 33b8 500
mrsjuliette
0003 97af 500
mrsjuliette
4706 1166 500
mrsjuliette
2847 add6
mrsjuliette
2949 0f58 500
Reposted fromdusix dusix viaawakened awakened
mrsjuliette
mrsjuliette
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
mrsjuliette
4938 5bc7
Reposted fromoll oll vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi

April 03 2017

mrsjuliette
Życie to nie suma oddechów. Życie to suma momentów, kiedy zapiera ci dech w piersiach.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mrsjuliette
Pozwoli pan, że coś mu powiem: większość ludzi przechodzi przez życie, nie zdając sobie sprawy nawet z piątej części tego, do czego są zdolni. Mają małe myśli, robią małe rzeczy i mieszkają w małych domach. Są mali, mimo że mogliby być wielcy.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mrsjuliette
Ocal swoje marzenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mrsjuliette
5597 f84d
Reposted fromjohankam johankam viadobrebopolskie dobrebopolskie
mrsjuliette
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie
Minions *_*
Reposted fromweheartit weheartit viadobrebopolskie dobrebopolskie
mrsjuliette
6069 6e2c 500
Reposted fromsunlovers sunlovers viadobrebopolskie dobrebopolskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl