Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

mrsjuliette
mrsjuliette
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaawakened awakened
mrsjuliette
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viaawakened awakened
mrsjuliette
8763 b189
Reposted fromkosmata kosmata viaawakened awakened
mrsjuliette
4786 a413
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
mrsjuliette
8876 26af 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaawakened awakened
mrsjuliette
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaawakened awakened
mrsjuliette
mrsjuliette
5190 315f
mrsjuliette
1104 6218 500
Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"  - Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
mrsjuliette
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaawakened awakened
mrsjuliette
Reposted fromworst-case worst-case viaawakened awakened
mrsjuliette

July 05 2017

mrsjuliette
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
mrsjuliette
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
mrsjuliette
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viawishyouwerehere wishyouwerehere
mrsjuliette
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

June 17 2017

mrsjuliette
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viamyownsunrise myownsunrise
mrsjuliette
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl