Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

mrsjuliette
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
mrsjuliette
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaiammistake iammistake

May 21 2018

mrsjuliette
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaiammistake iammistake

May 19 2018

2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaiammistake iammistake
mrsjuliette
mrsjuliette
0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viaiammistake iammistake
mrsjuliette
mrsjuliette
mrsjuliette
mrsjuliette
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaeloo eloo
mrsjuliette
1807 4366 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
mrsjuliette
9236 3586
Reposted frompastelowe pastelowe viaawakened awakened
mrsjuliette
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaawakened awakened

May 16 2018

mrsjuliette
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeloo eloo
mrsjuliette
Pieniądze nie dadzą Ci szczęścia, ale możesz za nie kupić pingwina. Widziałeś kiedyś nieszczęśliwą osobę z pingwinem?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeloo eloo
mrsjuliette
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaeloo eloo
mrsjuliette
4270 e097 500
Reposted fromjaslodka jaslodka viaawakened awakened
mrsjuliette

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl