Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

mrsjuliette
1839 eb1b
6948 b7dd

thenatsdorf:

Kitten blissfully hugs warm lamp. [full video]

mrsjuliette
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
mrsjuliette
7745 c563
mrsjuliette
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
mrsjuliette
mrsjuliette
0824 c8d8
mrsjuliette
not funny

March 09 2017

mrsjuliette
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viamyownsunrise myownsunrise

March 06 2017

mrsjuliette
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viasummerkiss summerkiss
mrsjuliette
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasummerkiss summerkiss
mrsjuliette
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasummerkiss summerkiss
mrsjuliette
Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viasummerkiss summerkiss
mrsjuliette
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
mrsjuliette
5300 c3c4 500
mrsjuliette
9294 fd0f 500

March 04 2017

mrsjuliette
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
mrsjuliette
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
mrsjuliette

February 27 2017

mrsjuliette
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl